Jag gillar inte mat

Helvete vad svårt det är att plåta mat.

Skulle plåta drinkar i dag. Fort skulle det dessutom gå – ingen tid till förberedelse eller till att snygga till något.

Att det över huvud taget blir publiceringsbart är helt och hållet min vackra 50-gluggs förtjänst.

Och mat – det har jag inte fått någon i magen… hets och stress när folk är sjuka.

Annonser