Lyckat.

Och DÄR gick mitt tele åt helvete.
70-200:at är numera mer användbar som marackas än som objektiv.

FAN.

Annonser